AT HOME GALLERY 2022

III.-IV.2022
Michaela Čopíková & Veronika Obertová
Ové Pictures
Aj kameň tečie/Even stones Flows


Michaela Čopíková a Veronika Obertová tvoria už viac ako 10 rokov autorskú dvojicu a pod názvom Ové Pictures vytvárajú animácie, filmy, dizajn, výtvarné diela tradičných, ale aj nových médií. Formálne sa ich tvorba postupne posúvala od tradičnej animácie k rôznorodejším formám a presahom. Výstava Ové Pictures v šamorínskej At Home Gallery je pokračovaním experimentovania výtvarníčiek s médiom diorámy. Ich autorská technika papierových diorám dovoľuje vytvárať scény rôznych zhustených naratívov do priestorového objektu so špecifickým výrazom. Autorky vytvárajú invenčné diela, kde rozohrávajú nové príbehy, no fenomén príbehu aj relativizujú a pýtajú sa na zmysel a úlohu príbehu v súčasnosti.
Diorámy sú známym spôsobom iluzórneho inscenovania priestoru a deja, prezentovaným v múzejnom či populárnom prostredí, a často pokladaným za gýč s klišé námetmi. No vnímanie diorámy ako média závisí podľa autoriek od kontextu. Vývoj diorámy je prepojený s dejinami prezentácie obsahu založeného predovšetkým na príbehu, akcii, deji, preto je významným vo vývoji interaktívnych médií a pohyblivého obrazu. V spracovaní Ové Pictures dostane formát diorámy pokladaný za zastaranú a bizarnú technológiu ďalšiu príležitosť a prinesie publiku inšpiratívny zážitok a odborníkom materiál v oblasti dejín médií a inovovania známych technológií. Vzniku takéhoto výtvarného objektu vždy predchádza tvorivý proces, v ktorom autorky pracujú s vlastnými textami ako s príbehmi alebo scenármi, vytvárajú obrázkové storyboardy, vyberajú a vytvárajú charaktery a definujú prostredia. Pri realizácii diorám vzniká množstvo textov a kresieb, ktoré autorky predstavia na výstave spolu s diorámami a umožnia tak návštevníkom hlbšie preniknúť k podstate tvorby umeleckého diela.
--------
V. 2022
Josef Baier & Maria Hefele 
LAMBDOMA
LAMBDOMA je hudobná socha, ktorú postavil rakúsky umelec Josef Baier. Je založený na starovekej Lambdoma Matrix, ktorá sa pripisuje filozofovi Pytagoras (500 pnl.), ktorý strávil viac ako dvadsať rokov ako egyptský zasvätenec. Pojem Lambdoma Matrix v súčasnej dobe je pomerne neznámy, a nie je citovaný vo väčšine slovníkov. Navonok sa zdá, že nič viac ako len matematická tabuľka násobenia a delenia. Pri bližšom pohľade nesie však veľmi špecifický vzťah k hudobným intervalom harmonický rad. Vďaka svojmu číselnému rámcu pomerov ho možno preložiť do frekvencií počuteľného zvuku. Lambdoma nesie vzťahy
po aromáty, chémiu, kryštalografiu, kybernetiku, umenie, hudbu, geometriu, všetko z ktorých môžu záujemcovia o vyššie uvedené disciplíny preskúmať. The Lambdoma nesie matematický vzťah k Issacovi Newtonovi, diofantínovi
rovníc a Fareyovho radu, ako aj v súčasnom storočí Georgovi Cantorovi1. Josef Baiers Lambdoma je vyrobená z kombinácie štyroch Lambdoma Matrix ktoré sú usporiadané spolu ako obdĺžnik, tvoriaci kupolu, ktorá môže byť zadáva interpret aj poslucháč. Pozostáva z 256 rúr ktoré sú dlhé až 3 metre a sú dokonale vyladené v čistom harmonickom podtóne- a podtónové série.

----------
V.-VI.2022
SECOND NATURE
Shape of Future Earth 
Natália Zajačiková, Adela Lujza Lučeničová, Emma Zahradniková, Ján Konečný, Victoria Ann Bračoková,Miroslav Čuridlo, 
Prokop Findeis, Leonard Lofaj,Petra Kořenková, Kristian Shofranko, Dominik Devčka, Barbara Kowalcuková, Alexandra Gašparovičová
Prezentácia študentov Digitálnych umení bude prehliadkou prác novej platformy Vysokej školy výtvarných umení. Na novej platforme sa snažíme porozumieť možnostiam ktoré nové technológie ponúkajú, prácu s virtuálnou realitou, fotogrametriou, 3d fabrikaciou, zároveň prajeme týmto nástrojom aj porozumieť, aby softwary a hardvéri nepredurčovali ich použitie, ale aby imaginácia študenta pomáhala nachádzať nové aplikácie, možnosti a horizonty. V dlhodobom výskumnom projekte ateliéru Shape of Future Earth sa snažíme novými technológiami pozrieť na staré aj nové modely reprezentácie sveta, a ako nové perspektívy umožňujú inováciu. V konkrétnej výstave v synagóge študenti reagujú aj na priestor a históriu miesta, pomocou digitálneho umenia sprítomňujú minulosť, alebo aj budúcnosť? 

-------------
XI.-X. 2022
Vida Simon & Jack Stanley 
Carried Away- part 2


Unášané: V skoršom darčeku Na prázdnom mieste sú dve postavy. Ona je zásuvka a on je ten, kto rozhoduje. Kľakne si pred veľký list papiera. Neustále kreslí pomocou ručne vyrobeného dreveného uhlia. Pozoruje, píše a pravidelne zasahuje, keď sa zdá, že kresba je hotová. Niekedy zastaví zásuvku v strede prúdu tak, že ju nehybne drží alebo ju unesie. Carried Away je performance-inštalácia, ktorá sa zameriava na živé kreslenie. Srdcom spoločného projektu Vida Simona a Jacka Stanleyho je záväzok k špecifickosti miesta, improvizácia a svedectvo. Dielo je koncipované ako neustále sa meniace tablo, ktoré aktivuje architektonický priestor, gestické telo, juxtapozíciu obrazov a predmetov a zvuk - všetko, čo obklopuje. Umelci sa osobitne zaujímajú o to, ako sa kresba, pozorovanie a interpretácia rozširujú nad rámec samotnej kresby, ak sú prezentované v oblasti predstavenia. Na výstavu At Home Gallery umelecké duo preskúmalo myšlienku palimpsest pomocou práce s jedným veľkým listom papiera. Použitím jedného listu papiera sa zvýši prchavá kvalita živého kreslenia; núti umelcov a divákov, aby sa starali o každé urobené gesto a značku, každú scénu, ktorá sa objaví a zmizne.
--------
X.-XI.2022
Csilla Nagy & Erika Szőke
Kifakuló Föld / Blednúca zemCieľom spoločného projektu Csilly Nagy a Eriky Szőke s pracovným názvom "Unfixed garden " je vytvorenie inštalácie, ktorá bude reflexiou na vzťah medzi človekom a prírodou. Krotiť, ovplyvňovať prírodu a zasahovať do nej začal mezolitický človek ešte dávno predtým, než došlo k osídleniu a pestovaniu obilia. Prvými záhradami boli lesné záhrady – hybridná flóra medzi prirodzene rastúcim porastom – zmiešané z človekom preferovaných druhov.
S ich výberom, kultiváciou, šľachtením a  akumuláciou – dnes už na obrovských monokultúrnych poľnohospodárskych plochách – sa narušila krehká rovnováha medzi človekom a prírodou, ktorá ohrozuje ostatné druhy, pôdu a biodiverzitu. Aj tieto agresívne prístupy viedli k dnešnému stavu, keď musíme čeliť katastrofálnym ekologickým následkom a scenárom v prítomnosti a v blízkej budúcnosti. Kedy ľudia prekročili hranicu férového zaobchádzania s prírodou? / V ktorom bode stratil človek úctu k prírode?
Hľadanie odpovedí na otázky, či je zánik priestorom na vznik niečoho nového, je východiskovou myšlienkou inštalácie. Výstupom projektu budú hmotné aj "nehmotné" diela, s použitím prírodných materiálov, prastarých ale aj súčasných techník. Hlavnou črtou procesuálnych diel bude fenomén premeny a miznutia
Erika Szőke často siaha po nezvyčajných „netradičných“, experimentálnych postupoch, pričom vytvára aj efemérne objekty a unikáty. Veľakrát sa správa ako grafička, sochárka, performerka – pracuje na rozmedzí rôznych mediálnych aj konceptuálnych prístupov. Opätovne sa zaoberá klasickými, priam paradigmatickými témami a problémami fotografie – reflexiami, ktoré krúžia okolo otázok indexovosti. Jej fotografie pred nami vykresľujú akúsi poetiku prchavosti a pominuteľnosti – snahu uchopiť vnímaný „moment“ a zároveň reflexiu márnosti a problematickosti tejto snahy. Opakujúci sa moment v tvorbe Eriky Szőke je pozornosť upriamená na zachytenie rôznych stôp, odtlačkov, „fosílií“ minulosti. Stopy ju fascinujú aj ako symptómy „auratickosti“ a to všetko úzko späté s reflexiou mediality súčasnej fotografie v prostredí postinternetu. Pravidelne vystavuje tak na Slovensku ako aj v zahraničí. V roku 2014 získala veľkú cenu Sikulského Grafického Bienále (Sfântu Gheorghe, Rumunsko). Jej najvýznamnejšie výstavy posledných rokov sú:  Speculum Mundi (2020), Galéria MEDIUM VŠVU, Bratislava; 14. ročník medzinárodného fotografického festivalu(2021), Tekovské múzeum, Levice; Terítsd ki a lepedőt! / Lay out the Sheet! ( 2016), Magma Contemporary Medium, Sfântu Gheorghe (RO).

Hlavnou témou výtvarníčky Csilly Nagy je výskum nástrojov a spôsobov spomínania. Vo svojich dielach často tematizuje pamäť, či už je to individuálna, rodinná alebo kolektívna. Umenie chápe ako priestor, v ktorom je možné predĺžiť a reinterpretovať pamäťové stopy. Jej práce, ktoré často nadobúdajú formu inštalácií, vo výbere materiálov reprezentujú experimentálnosť a hľadanie nových výrazov. Forma, médium či materiál sa u nej podriaďuje celkovému konceptu. V poslednej dobe sa venuje starým aj súčasným technikám keramiky, hľadá spôsoby presahu keramiky a výtvarného umenia v konceptuálnych podobách. Medzi jej najvýznamnejšie výstavy patria Tretia cesta – Odkaz Hanzy (2021), Vlastivedné múzeum v Galante; ACLIM!, OFF Biennale Budapest (2021), A.P.A. Galéria; Tellerrand, Kunstwerk e.V. (2019), Potsdam.

OVE.html