At home gallery

 
 
 
Iva Bittová
concert will live stream on the At Home Gallery 
Facebook page & 
YouTube 
19.9. 2020 19:00.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3396846237021246&id=102064736499429https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=kWG6KYbQgss&fbclid=IwAR0wXBamobdFF8HkuPrbsBU2b0DCqpoSZcLhVr-Y_5_YJPy_RpHlv0zlaG8&h=AT31y08R6QfHzMoZ3JfTMSsavoXttOJyPTAqyLUGfNOLcOXE_1rNj-yAh6KZYToSt-PllpBFExktSgv7tZy446MlOyhlALE8M2RDIMcsEFGEH0IhUjxQeOD6hsNKiQzu0QZXO_G3QQhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3396846237021246&id=102064736499429shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

 

                                                                                                    
Emőke Vargová  Prázdny riadok- site-specific inštalácia

Projekt do šamorínskej synagógy sa zaoberá vsadzovaním objektov do daného priestoru. Objekty sú tvorené zmenou formy a obsahu cielene vyberaných produktov, recykláciou dizajnérskych spotrebných materiálov a ich preformovaním do novej plochy obrazu – objektu -  inštalovaného do priestoru galérie. Možno akéhosi antidizajnéraskeho oživeného  historického artefaktu korešpondujúceho s atmosférou historickej budovy, ktorej ľudskosť ma najviac oslovuje.

Sú to väčšinou odevy podobného charakteru, pripomínajúce spoločenstvo, zoskupenie s integrujúcimi rozdielnosťami.  Všetky majú svoj vlastný osobný náboj, ktoré spracovaním a množením, či inými postupmi, menia povedomie o použitých a chronicky známych veciach a vytvárajú, oživujú dobre známe príbehy v inej podobe.