At home gallery

 
 
 

Emőke Vargová

Prázdny riadok/ Üres sor/ Blank line- site-specific installation


Projekt do šamorínskej synagógy sa zaoberá vsadzovaním objektov do daného priestoru. Objekty sú tvorené zmenou formy a obsahu cielene vyberaných produktov, recykláciou dizajnérskych spotrebných materiálov a ich preformovaním do novej plochy obrazu – objektu - inštalovaného do priestoru galérie. Možno akéhosi antidizajnéraskeho oživeného historického artefaktu korešpondujúceho s atmosférou historickej budovy, ktorej ľudskosť ma najviac oslovuje.


Sú to väčšinou odevy podobného charakteru, pripomínajúce spoločenstvo, zoskupenie s integrujúcimi rozdielnosťami. Všetky majú svoj vlastný osobný náboj, ktoré spracovaním a množením, či inými postupmi, menia povedomie o použitých a chronicky známych veciach a vytvárajú, oživujú dobre známe príbehy v inej podobe.

Text autorky E.V.